You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์​ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ร่วมพิธีบวงสรวงสักการะเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์​ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ตำบล สันโป่ง อำเภอ แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

แชร์เลย :