You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธ.ค.๖๖

ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือและคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ ธ.ค.๖๖

แชร์เลย :