You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. พร้อมกำลังพล สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อถวายเป็น               พระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนศรีลานนา ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. พร้อมกำลังพล สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันนวมินทรมหาราช  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนศรีลานนา ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

แชร์เลย :