You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือน เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

              ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือน
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 2567 แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ร.ร.สันทรายวิทยาคม ร.ร.แม่ริมวิทยาคม ร.ร.นวมินทราชูทิศพายัพ ร.ร.วัฒโนทัยพายัพ ร.ร.ยุพราชวิทยาลัย ร.ร.กาวิละวิทยาลัย
และ ร.ร.สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 17 – 18 ต.ค.66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แชร์เลย :