You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์  คล้ายบุญส่ง หน.สวท.ชม. ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา 2567 แก่โรงเรียนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดลำพูน ได้แก่ ร.ร.จักรคำคณาธร ร.ร.ส่วนบุญโญปถัมภ์ และ ร.ร.ป่าซาง ในวันที่ 19 ต.ค.66

แชร์เลย :