You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการ และลูกจ้างสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ จัดกิจกรรม เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖

ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้างสถานีวัดความสั่นสะเทือนฯ และข้าราชการสถานีวิทยุทหารเรือ ๑๑ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พร้อมทั้งแถวรับฟังสารจาก ผบ.ทร. เนื่องในวันกองทัพเรือ ๒๐ พ.ย.๒๕๖๖

แชร์เลย :