You are currently viewing สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้รับการอบรมหลักสูตร CTBTO

สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะผู้รับการอบรมหลักสูตร CTBTO On-site lnspection (OSI) Regional lntroductory Course (RIC-24) ในวันที่ ๒๐ ม.ค.๖๖


 

แชร์เลย :