You are currently viewing สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการจิตอาสา “ทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ชุมชนศรีลานนา ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

 

แชร์เลย :