You are currently viewing สถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ หัวหน้าสถานี ประจำปี ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

แชร์เลย :