You are currently viewing สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

น.อ.ฤทธิเดช  เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ในวันอังคารที่ ๒๕ ก.ค.๖๖ ณ ส่วนจัดการต้นน้ำอุทยานแห่งชาติดอยปุย

แชร์เลย :