You are currently viewing ว่าที่ น.อ.ชัยฤทธิ์ คล้ายบุญส่ง พร้อมข้าราชการ สวท.ชม. ร่วมกิจกรรมประชุมเครือข่ายสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 1/67 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในวันที่ 23 พ.ย.66
แชร์เลย :