You are currently viewing น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา

น.อ.ฤทธิเดช เกตุทอง หัวหน้าสถานีวัดความสั่นสะเทือน จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ในวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖

 

แชร์เลย :