You are currently viewing 🛳️⚓🦈กองทัพเรือ​ โดยโรงเรียนนายเรือขอเชิญชวนน้องๆ​ ที่สนใจเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ​ หรือเป็นนักเรียนนายเรือ​ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ใน​”โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา​ 2567″

🛳️⚓🦈กองทัพเรือ​ โดยโรงเรียนนายเรือขอเชิญชวนน้องๆ​ ที่สนใจเข้ามาเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ​ หรือเป็นนักเรียนนายเรือ​ ได้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ใน​”โครงการฉลามขาว ประจำปีการศึกษา​ 2567″ 🦈⚓🛳️

▶️โดยมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4)​ ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ต้องมีผลการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.75 และมีคะแนนเฉลี่ยวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 3.50 วิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.50 รวมทั้งวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.0 และมีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 18 ปี ในปีที่จะเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศการนับอายุให้นับตามกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2549 ถึงวันที่​ 31 ธันวาคม 2551

📌สิทธิประโยชน์ของนักเรียน”โครงการฉลามขาว” ได้รับเงินสนับสนุนค่าใช้จ่าย ขณะศึกษาที่โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ คนละ​ 50,000 บาทต่อปี และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกไปศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยต่างประเทศ กลุ่มประเทศยุโรป​ /สหรัฐอเมริกา​/ ออสเตรเลียรวมทั้งได้รับการพิจารณาใช้ศึกษาในระดับปริญญาเอก หากเป็นสาขาวิชาที่ กองทัพเรือต้องการ และมีงบประมาณสนับสนุน
📲สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัทท์ : 0​ 2475 3995, 2475 7435 ระหว่างเวลา​ 08.00 น. ถึง 16.00 น.ทุกวันราชการ หรือ email : admssionrtna@gmail.com

แชร์เลย :